Nazar

Aqidah, 24 September 2016

Pertanyaan:

Assalamualikum , saya ingin bertanya saya pernah bernazar ketika anak saya lahir dengan sehat saya akan berpuasa selama 1 Minggu penuh , ketika anak saya lahir dengan keadaan sehat , saya melaksanakan nazar saya , saya mulai berpuasa dari hari senin, selasa , Rabu , kamis , jumat , tapi ketika masuk Sabtu dan Minggu saya tidak menjalankan puasa . Pertanyaan nya apa saya harus mengulang puasa saya dari senin-minggu agar genap 1 Minggu , atau saya cukup berpuasa 2 hari lagi untuk menggenapi puasa yg sudah saya laksanakan selama 5 hari . Terima kasih , Wassalamualaikum

-- Oki Alamsyah (Depok)

Jawaban:

Wswrwb
Saudara Oki Alamsyah yang dirahmati ALLAH

Jika anda bernazar untuk melakukan puasa satu minggu berturut-turut pada waktu tertentu kemudian puasa anda batal pada hari-hari tersebut, misalnya : pada hari kelima maka diwajibkan bagi anda untuk mengulangi kembali dari awal puasa seminggu berturut-turut tersebut tanpa harus mengeluarkan kafarat nazar, demikian pendapat para ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i, dan pendapat inilah yang paling tepat.

Begitu pula apabila anda bernazar untuk melakukan puasa satu minggu berturut tanpa menentukan waktu tertentu untuk melakukannya maka ketika puasa anda batal pada salah satu hari dari ketujuh hari tersebut, misalnya : hari kelima maka diwajibkan bagi anda untuk memulai dari awal puasa seminggu berturut-turut tersebut dari awal pada hari-hari yang anda inginkan tanpa harus mengeluarkan kafarat, demikianlah pendapat jumhur ulama.

WaLLAHU a'lam

-- Selamet Junaidi