Konsultasi Sholat

Apakah Tato Membatalkan Sholat?

Sholat, 26 Februari 2008
Ass.wr.wb. Pertanyaan saya: 1. Apa hukumnya sholat seseorang yang di tubuhnya ada tato. Sah atau tidak sholatnya ? 2. Bagaimana jika saya menjadi makmumnya, sahkah sholat saya ? 3. Boleh atau tidak perempuan yang sedang haid berada didalam masjid/musholla ? Wassalam.wr.wb.