Susu Ibu Dan Puasa

Puasa, 12 Agustus 2012

Pertanyaan:

bagi ibu yang menyusui anaknya dan tidak berpuasa, adakah dia harus bayar fidyah atau mengganti puasa?

-- Ummuabdullah (Kuala Lumpur)

Jawaban:

Assalamu 'alaikum wrwb.

Seorang ibu yang menyusui anaknya dan berat untuk berpuasa di bulan Ramadhan, boleh untuk tidak berpuasa dengan konskwensi pilihan antara, menqodho' ( menurut Abu Hanifah ), membayar fidyah ( menurut Ibnu Abbas dab Ibnu Umar ) atau menqodho' dan membayar fidyah

Dan parameter dalam memilih pilihan tersebut adalah kondisi yang paling kondusif sesuai dengan kondisi ibu tersebut ;

·          Apabila ia wanita yang sering hamil, seyogyanya ia membayar fidyah, sebagaimana fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.

·        Apabila ia wanita yang tidak terlalu sering hamil dan mampu untuk meng-qodho’, maka seyogyanya ia meng-qodho’ hutang puasanya, sebagaimana fatwa para ulama Hanafiyah.

·         Apabila dengan meng-qodho’, iapun mempunyai keleluasaan harta, seyogya sambil meng-qodho’ disertai dengan membayar fidyah, sebagaimana fatwa para ulama Syafiiyah dan Hanabilah.

Wallahu a'lam bishshawab

Wassalamu 'alaikum wrwb.

 -- Agung Cahyadi, MA