Ruqyah

Aqidah, 9 Desember 2008

Pertanyaan:

Assalamualaikum wr. wb.
Saya mau bertanya: 1. pengertian ruqyah? 2. respon islam terhadap rukyah? 3. sebenarnya dalam pandangan islam ruqyah itu boleh atau tidak(sesat)?

-- Agus Salim (Yogyakarta )

Jawaban:

Wa'alaikumussalam wr wb.

1. Ruqyah berarti mantera atau suwuk (dalam bahasa jawa) yang biasanya dipakai sebagai sarana penyembuhan, perlindungan, keamanan, jaminan, kewibawaan dan sebagainya.

2. Dalam pandangan Islam, ruqyah ada dua macam: syar'iyah (syar'i dan diperbolehkan), dan syirkiyah (syirik dan diharamkan).

Pembagian ruqyah tersebut berdasarkan hadits Rasulullah saw riwayat Muslim dari sahabat  'Auf bin Malik ra, bahwa  beliau berkata, "Kami dahulu di masa Jahiliyah meruqyah, maka kamipun bertanya kepada Rasulullah saw, 'Ya Raslulullah, bagaimana menurut pendapat Anda?', Rasulullah saw pun bersabda, 'Tunjukkan padaku ruqyah kalian itu. Ruqyah itu boleh selama tidak mengandung syirik."

3. Berdasarkan hadits tersebut dan hadits-hadits yang lain (dapat dirujuk dalam Shahih Imam Bukhari, dalam kitab " AT-TIBB "), maka ruqyah diperbolehkan, selama sesuai dengan ketentuan syar'i (Islam), yakni sebagai berikut:

a. Memakai ayat-ayat Al Qur'an atau do'a-do'a perlindungan yang benar.

b. Dibacakan dengan suara yang diperdengarkan atau dengan bahasa yang bisa dipahami.

b. Harus diyakini, bahwa yang menyembuhkan adalah Allah dan bukan yang meruqyah.

Wallahu a'lam bishshawab.

Wassalamu 'alaikum wr wb.

-- Agung Cahyadi, MA